جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷
باز هم طنز نویسان فعال شدند؛
طنز نویسان کشور دوباره دست به قلم شدند و در یک روز گذشته و پس از اعلام قطع رابطه برخی کشورها با ایران فضای مجازی را به محلی برای تبادل جدیدترین طنز ها خود کردند.
الکی! مثلا ما خیلی خوش نامیم! / خانواده سه کشته چپل هیل محاکمه شوند!
فرد مهاجم یک ورزشکار بود و داشت بصورت قانونی تمرین تیراندازی می کرد؛ اما این 3 نفر بصورت غیرقانونی در این پارک ورزش می کردند که یکهو اشتباهی تیر به آن ها اصابت کرد!
درد دل پهپاد ها با نتانیاهو
فرهنگ نگار: پهپاد های صهیونیستی که یک روز نطقه قوت این رژیم منحوس محسوب می شدند در سال های اخیر و در مقابله این رژیم با ایران و کشور های تحت حمایت ایران دچار شکست های مفتضحانه ای در عملیات های جاسوسی خود شده اند. به طور مثال می توان از سرنگون شدن پهپاد اسرائیل در نطنز و همچنین سرنگون شدن پهپاد های اسرائیل در جنگ اخیر غزه به دست گروه های مقاومت یاد کرد.